Certificering

 

Wat is MPS-ABC? Milieu certificering heeft als doel de kwaliteit en duurzaamheid van de hele sierteeltsector te verzekeren. Certificering speelt hierin een belangrijke rol en draagt bij aan het sterke imago van de Nederlandse sierteelt.

MPS-ABC is meer dan een certificaat. Het is een monitoringstool waarmee wij aan de juiste knoppen kunnen draaien om de milieu-impact tijdens het teeltproces te verlagen. Door het registreren van het verbruik wordt gemeten hoe duurzaam wij produceren. Dit leidt tot een bewuster verbruik van middelen en we de gegevens gebruiken om het bedrijf verder te verduurzamen.

Meer over MPS-ABC certificering kunt u vinden op de site: MPS-ABC

 

 

GlobalGAP staat voor Global Good Agricultural Practice. Dit is een eisenpakket wat wereldwijd aan boeren en tuinders wordt gesteld aangaande voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit. 

De belangrijkste doelstellingen van GlobalGAP zijn:

  1. Het handhaven van het vertrouwen van de consument in de kwaliteit en voedselveiligheid.
  2. Minimaliseren van schadelijke effecten op het milieu en het beschermen van de natuur.
  3. Het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
  4. Het meer doelmatig gebruiken van natuurlijke hulpbronnen.
  5. Het bevorderen van een verantwoordelijke houding ten opzichte van de gezondheid en veiligheid van de medewerkers.

GGN/GLN: 4063061301581

De module GRASP GRASP is een risicobeoordeling op het gebied van sociale aspecten. Met GRASP worden de sociale criteria binnen de sector beschermd. Dit zijn bijvoorbeeld contracten en salaris.

U kunt de informatie over GRASP ook bekijken op de website van GlobalGAP

Sedex helpt bedrijven ethische risico’s in wereldwijde logistieke ketens te identificeren, te beheren en te corrigeren. Met Sedex wordt informatie gedeeld op het gebied van arbeid, veiligheid en welzijn, milieu en business ethiek.

Member of SEDEX: ZC82741649

Meer informatie over Sedex kunt u vinden: www.sedexglobal.com

 


Voor het beheer van onze kwaliteit certificaten maken wij gebruik van Certifeye Wallet.
Certifeye bied u de mogelijkheid om u bedrijf te abonneren op ons kanaal. Zo heeft u altijd toegang tot alle actuele kwaliteit certificaten van de Staticespecialist.
Check ons openbare profiel via Certifeye Wallet